میدونی وقتی خداداشت بدرقه ات می کرد بهت چی گفت؟
توسط : mohsenpour
میدونی وقتی خداداشت بدرقه ات می کرد بهت چی گفت؟
جایی که میری مردمی داره که می شکننت نکنه غصه بخوری
                   من همه جا باهاتم.تو تنها نیستی
            تو کوله بارت عشق می زارم که بگذری
                     قلب میزارم که جا بدی
                اشک می دم که همراهیت کنه
            ومرگ که بدونی بر می گردی پیشم
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:25
پسندیدم 0
UserName