تشبیه عشق
توسط : mohsenpour
تشبیه عشق
عشق:سرطان دوست داشتن است.
عشق:عقد دائمی ما با غربت است.
عشق:شماره تلفنی است که سالها به دنبال آن می گردیم
عشق:آمپول ب کمپلکس معرفت است.
عشق:اتوبانی است که تاته ابدیت می رود
.
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:24
پسندیدم 0
UserName