خدانگهدار
توسط : mohsenpour
خدانگهدار
آن قطره اشکم آخر، بر روی شمع لغزید
خاموش گشت آنگه، دودی به ناز رقصید
از طرح دود آن شمع، در آن سیاهی تار
شعری نوشته می شد، آهسته روی دیوار
دل می تپد به سینه، با یاد روی دلدار
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:21
پسندیدم 0
UserName