ای كاش . . .
توسط : mohsenpour
ای كاش . . .
 
كاش دوستی ها مثل رابطه دست و چشم بود. وقتی دستت زخم می شه چشمت گریه میكنه و وقتی
چشمت گریه می كنه دستت اشكشو پاك می كنه .... !
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:15
پسندیدم 0
UserName