!!!
توسط : mohsenpour
گمشده واقعی تو ابتدا عاشق صورت توست بعد عاشق سیرت تو
بنابراین خیلی دربند ظاهر خود نباش.
چهارشنبه 28/9/1386 - 17:12
پسندیدم 0
UserName