روز دعا

... وَبِجَنابِكَ اَنْتَسِبُ فَلا تُبْعِدْنى وَبِبابِكَ اَقِفُ فَلا تَطْرُدْنى اِلهى

... و بـه حـضـرت تـو خـود را بسته ام پس دورم مكن و به درگاه تو ایستاده ام پس طردم مكن خدایا !

 

 

خـدایـا ایـن خـواری مـن اسـت كـه پـیـش رویـت عـیـان و آشـكـار اسـت و ایـن حال ( تباه ) من است كـه بـر تـو پوشیده نیست . از تو خواهم كه مرا به خود برسانی و بوسیله ذات تو بر تو دلیل می جویم پـس بـه نـور خـود مـرا بر ذاتت راهنمائی فرما و به یادآر مرا با بندگی صادقانه در پیش رویت ؛   

فرازی از دعای عرفه ی امام حسین ( علیه السلام )

چهارشنبه 28/9/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName