سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
  نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

گوته

 

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:57
پسندیدم 0
UserName