سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
  با دیگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود .

براون

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:55
پسندیدم 0
UserName