سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
 

هر کس مرتکب اشتباهی شده ، اکتشافی هم نکرده است .

گالیله

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:54
پسندیدم 0
UserName