سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
  مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان .

رومن رولان

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName