سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
 

در روز عشاق برای دوستت كارتی بفرست و روی آن بنویس : « از طرف كسیكه فكر میكند تو بینظیری » .

براون

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName