سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
  عادتمند كسی است كه به مشكلات و مصائب زندگی لبخند بزند .

شكسپیر

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:41
پسندیدم 0
UserName