سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
  اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست كه سخن بگویی و خاموشت كنند.

سقراط

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:41
پسندیدم 0
UserName