ژیان پر سرعت !!!!!!!!
توسط : ehsanalipour
یک روز یک بنز داشته داخل جاده ی تهران کرج می رفته می بینه یک ژیان کنار خیابان ایستاده و خراب شد به آقایی که سوار ژیان َده بود میگه می خوای بکسلت کنم؟ میگه نه آخه توخیلی تند می روی ماشین من خراب تر می شود. صاحب بنز میگه باشد خوب من آرام تر می روم در راه هم اگر تند رفتم چراغ بزن تا بفهمم  .بعد هم ژیان را بکسل می کند و می برد در راه یک BMW 

از  بنز جلو می زنه به غیرت بنزه بر می خوره با BMW مسابقه می زاره  ژیانه هم هی چراغ می زده اما بنزه  حواسش نبوده.

 وقتی به پلیس را ه می رسند پلیس نگهبان اینگونه گزارش می دهد.

یک BMW ویک بنز کورس گزاشته اند وبا سرعت 200Km/h در حال حرکتند و یک ژیان هم پشت سرشان چراغ می زند که بروید کنار. 

  

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:30
پسندیدم 0
UserName