عید قربان
 

عید قربان، جلوه گاه تعبّد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است.

فصل قرب یافتن مسلمانان به خداوند، در سایه ی عبودیّت است.

عید قربان، فصل فدا کردن عزیزها در آستان عزیزترین است، یعنی خدا.

عید قربان، مجرای فیض الهی و بهانه ی عنایت رحمانی به بندگان مومن و مسلم و مطیع است.

برای اولیاالله، عید قربان جامع الشواهد صدق در گفتار و کردار و ادّعا و عمل است، تا در راه خواسته ی دین، از تمنّای دل بگذرند و خواسته ها و داشته ها را فدای رضای دوست کنند.

قربانی وسیله ی قرب به خداست و عید قربان روز تقرّب به پروردگار.

رها شدن از تعلّقات و ذبح کردن تمنیّات در پیش پای اراده ی الهی، درس قربانی است.

باید تیغ اراده بر حنجر نفسانیّات گذاشت.

ذبح قربانی، رمزی از ترک هواهای نفسانی و روی آوردن به رضای الهی، است.

جواد محدّثی

چهارشنبه 28/9/1386 - 15:23
پسندیدم 0
UserName