قربانی...
 

حاجی که در مراسم حج در روز عید قربان در منی گوسفند می کشد و سر می تراشد ، معنایش این است که :

خدایا ! نفسم را که کشتم و ذلت عبودیت تو را بر عزت دنیا ترجیح دادم و به جان خریدم ،چون ذلت عبودیت تو از همه عزت ماسوای تو بیشتر می ارزد .
این کار یعنی خدایا !
من می خواهم تنهــــــــــا بنـــــــــــــده تــــــــــــــــــــــو باشـــــــــــــــم .


( مصباح الهـــــــــدی به نقل از مرحوم دولابی )

چهارشنبه 28/9/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName