نماز وسیله تقرب به خدا
 

امام علی (ع  :(

الصلوة قربان کل تقی

 

نمازخواندن وسیله نزدیکی به خدا

است برای هر شخص پرهیزکار.

 

میزان الحکمه ، ج 5،ص ,367 بحار الانوار، ج ,10 ص .99 من لایحضره الفقیه ، ج 1، ص ,56 ح  16

چهارشنبه 28/9/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName