زنان در حكومت قائم آل محمد علیه السلام(4)
 

طبرى در دلائل الامامة، از مفضل بن عمر نقل كرده كه امام صادق فرمود: همراه قائم (آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) سیزده زن خواهند بود. گفتم آنها را براى چه كارى مى خواهد؟

فرمود: به مداواى مجروحان پرداخته، سرپرستى بیماران را به عهده خواهند گرفت. عرض كردم: نام آنها را بفرمایید.

فرمود: قنواء، دختر رشید هجرى، ام ایمن، حبابه والبیه، سمیه، مادر عمار یاسر، زبیده ام خالد احمسیّه، ام سعید حنفیه، صیانه ماشطه، ام خالد جهنّیه.1

صیانه ماشطه در زمان حضرت موسى مى زیسته است و مادر عمار یاسر در ابتداى بعثت به شهادت رسید. حبابه در زمان على علیه السلام و قنواء در زمان امام حسن و امام حسین علیه السلام و بقیه در زمان هاى دیگر زندگى مى كرده اند.

 

1. دلائل الامامة، ص260.

این گروه سیزده نفرى رجعت خواهند كرد و خداوند براى قدردانى از آنها، به بركت امام زمان آنها را زنده خواهد كرد.

در این روایت امام صادق علیه السلام از آن سیزده زن فقط نام نه نفر را یاد مى كند. در كتاب خصایص فاطمى1 به نام نسیبه، دختر كعب مازینه، و در كتاب منتخب البصائر به نام وتیره و أحبشیه اشاره شده است.2

جز این سه نفر، نام دیگرى به میان نیامده است.

 

 1. ریاحین الشریعه، ج5، ص41؛ به نقل از خصایص فاطمیه.

2. چشم اندازى از حكومت مهدى علیه السلام ، ص74؛ به نقل از بیان الائمه، ج3، ص338

چهارشنبه 28/9/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName