شناسایی میدان مغناطیسی قوی در یک ستاره کوچک
توسط : 2Esteghlal2
گروهی از دانشمندان آمریکایی با بررسی یک ستاره کوچک در فاصله 35 سال نوری از صورت فلکی حارس الشمال کشف کردند که این ستاره سرد و کوچک دارای یک فعالیت مغناطیسی بسیار شدید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مدلهای ستاره ای کنونی، ستاره های کوچک نسبت به ستاره های بزرگ ساختار و فعالیت ساده تری دارند و میدان مغناطیسی این ستاره ها به جای اینکه شبیه به میدان مغناطیسی ستاره ای مثل خورشید باشد، بیشتر شبیه به میدان زمین است.
اما اکنون ستاره شناسان "دانشگاه پرینستون" یک ستاره کوچک با شناسه TVLM513-46546 را کشف کرده اند که از نوع طیفی M بوده و در فاصله 35 سال نوری از صورت فلکی " حارس الشمال" واقع شده است.
جرم این ستاره 10 درصد کمتر از جرم خورشید است و این ستاره شناسان موفق شدند با کمک تلسکوپ اشعه ایکس چاندرا، تلکسوپ فضایی سوئیفت، تلسکوپ طیف مرئی "جیمینی" و آنتنهای "تلسکوپ بسیار عریض" به نتایج جالبی در خصوص ویژگیهای این ستاره کوچک دست یابند.
براساس گزارش ساینس دیلی، نتایج این تحقیقات که قرار است در شماره ماه فوریه 2008 مجله Astrophysical Journal منتشر شود، نشان می دهد که این جرم آسمانی بسیار کوچک برخلاف تصور از یک میدان مغناطیسی بسیار قوی برخوردار است.
بررسی تشعشات این ستاره در طول موجهای رادیویی نشان داد که در تنظیم انتشار عمیق این تشعشات، لامپهای انرژی در مدت چند دقیقه روشن می شوند که نتایج این پدیده به منزله اتصال دوباره مغناطیسی در تاج ستاره ای است.
همچنین این لامپها با تشعشات اشعه ایکس نیز همراه می شوند. این مسئله تائید می کند که میدان مغناطیسی این ستاره بسیار شدیدتر از مدلهای رایج فعلی است.

چهارشنبه 28/9/1386 - 13:57
پسندیدم 0
UserName