زنان سرافراز (3)

ادامه مطلب....

8. قنواء

دختر رشید هجرى، یكى از شیعیان و پیروان على علیه السلام و خود از یاران با وفاى حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است1. وى دختر بزرگمردى است كه در راه محبت و دوستى امیرمؤمنان به طرز دلخراشى به شهادت رسید. از گفتار شیخ مفید برمى آید كه قنواء به هنگام ورود پدرش نزد عبیدالله بن زیاد شاهد قطع دو دست و دو پاى پدر خود بوده و به كمك دیگران بدن نیمه جان پدر را از دارالاماره بیرون آورده و به خانه منتقل كرده است. روزى قنواء به پدرش گفت: پدر جان، چرا این همه خود را به رنج و مشقت عبادت مى اندازى! پدر در جواب گفت: دخترم، پس از ما گروهى خواهند آمد كه بینش دینى و شدت ایمانشان از ما، كه این همه خود را به زحمت عبادت انداخته ایم، بیشتر است.2

د: بانوان منتظِر

چهارمین گروه یاوران امام زمان بانوان پرهیزكارى هستند كه پیش از ظهور بقیة الله رحلت كرده اند. به ایشان گفته مى شود امام تو ظاهر گشته است، اگر مایلى مى توانى حضور داشته باشى. آنان نیز به اراده پروردگار زنده خواهند شد.

رجعت زنان مربوط به گروه خاصى نیست و هر بانویى خود را با خواسته ها و شرایط زندگى در حكومت مهدى آل محمد علیه السلام تطبیق دهد ممكن است در آینده از رحمت خداوندى بهره مند گشته، براى یارى امام زنده شود. یكى از آن شرایط خواندن دعاى عهد است كه در فرد، نوعى آمادگى براى پذیرش حكومت آخرین ذخیره الهى ایجاد مى كند. به فرموده امام صادق علیه السلام : هر كه چهل صبح دعاى عهد را بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر هم پیش از ظهور آن حضرت از دنیا برود خداوند او را از قبر بیرون آورد تا در خدمت آن حضرت باشد... .3

انتظار فرج

یكى از شرایط حضور در حكومت بقیة الله و توفیق دیدار با آن حضرت انتظار فرج است؛ یعنى آمادگى كامل براى پذیرش حكومت حق و آراستن به آنچه كه مهدى علیه السلام مى گوید و مى خواهد. انتظار فرج یعنى نفى هر گونه سلطه از بیگانگان و مبارزه با افكار انحرافى و فساد اخلاق و در یك كلام، انتظار فرج یعنى بیزارى از دشمنان خدا و پیامبر و معصومین قدس سرهما .

بى سبب نیست كه انتظار از بهترین اعمال شمرده شده است، بلكه فرد منتظرِ دولت مهدى همانند كسى استكه در پیش روى رسول خدا شهید گشته و در خون خود غلتیده است و اگر بر همان حالت انتظار از دنیا برود بسان كسى باشد كه در خیمه مهدى فاطمه علیه السلام مى باشد.

ابو بصیر از امام صادق روایت كرده كه آن حضرت روزى فرمود: آیا شما را خبر ندهم به چیزى كه خداوند عملى را بدون آن از بندگانش قبول نمى كند؟ گفتیم: آرى. فرمود: شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اقرار به آنچه كه خداوند فرموده، از دوستى ما و بیزارى از دشمنان و اطاعت و پیروى از ما. نیز داشتن ورع و پرهیزكارى و انتظار كشیدن براى قائم علیه السلام . آنگاه فرمود:به درستى كه براى ما دولتى است، خداوند آن را هر زمانى كه اراده كند برقرار مى سازد. سپس افزود: هر كس كه دوست دارد از یاران قائم علیه السلام ما باشد باید در انتظار به سر برد و خود را به ورع و محاسن اخلاق بیاراید، و اگر در همان حال بمیرد براى او اجرى همانند كسى است كه آن حضرت را درك كرده باشد.4

آخرین سخن

بانوى محترم، خواهر مسلمان !

اگر مى خواهید در زمره یاران امام زمان باشید... اگر مى خواهید یكى از آن پنجاه زن باشید... اگر مى خواهید یكى از آن چهارصد نفرى باشید كه همراه عیسى از آسمان فرود مى آیند، ... اگر مى خواهید به اراده پروردگار و براى دیدار گل روى مهدى فاطمه بار دیگر به دنیا باز گردید... اگر مى خواهید فرد مفیدى در حكومت مهدى علیه السلام باشید، بیایید از همین لحظه با قائم آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیمان ببندید و رابطه خود را با او محكم كنید و خود را با برنامه ها و خواسته هاى مهدى علیه السلام تطبیق دهید. بدانید كه امام زمان جز راه جدش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امیرالمؤمنین علیه السلام نمى رود.

به امید حضور و دیدار او

1. جامع الرواة، ج2، ص458؛ رجال شیخ طوسى، ص341.

2. اختصاص شیخ مفید، ص 73072.

3. سفینة البحار، ج2، ص294.

4. منتهى الآمال، ج2، ص486؛ به نقل از غیبة نعمانى.

چهارشنبه 28/9/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName