ضیافت و میهمانى 21
 

وظایف مهمانها

دوازده نكته

در پایان این بحث‏به دوازه نكته اشاره مى‏كنیم:

 

2 - امام صادق(ع): هر كس قبل و بعد از غذا

دستهاى خود رابشوید، زندگى آسوده و بدنى

سالم خواهد داشت و نیز فرمود: وضو گرفتن

قبل از غذا و پس از آن، روزى انسان را زیاد

مى‏كند.

چهارشنبه 28/9/1386 - 13:33
پسندیدم 0
UserName