درد دل یک کودک ....
توسط : ali_apolo

ای خدایا !

امشب که می خوابم ...

اگر مردم - کامپیوترم را بسوزان تا کسی باهاش بازی نکند !

چهارشنبه 28/9/1386 - 13:32
پسندیدم 0
UserName