سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
 

·       استعداد در فضای آرام رشد میكند و شخصیت در جریان كامل زندگی .

گوته

چهارشنبه 28/9/1386 - 12:40
پسندیدم 0
UserName