سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
  وقتی نانوا نان را با دقت و وسواس می پزد و به دست مشتری میدهد ، خدا با او در كنار تنور ایستاده است .

كریستیان بوبن

چهارشنبه 28/9/1386 - 12:35
پسندیدم 0
UserName