بیش از 100 روش كه تو را برای نماز تهجد تشویق می كند
توسط : اوت

بیش از 100 روش كه تو را برای نماز تهجد تشویق می كند

1 . داشتن اخلاص در نماز شب.
2. احساس اینكه خداوند بلند مرتبه تو را برای نماز شب فرا می خواند.
3. رسول الله صلی الله و علیه و سلم تو را برای نماز شب فرا می خواند.
4. دانستن اینكه سلف صالح تا چه اندازه از نماز شب لذت می بردند.
5. خوابیدن بر پهلوی راست.
6. فهمیدن اینكه نماز شب سببی است برای بیرون راندن غفلت از قلب.
7. احساس اینكه خداوند تو را می بیند و صدایت را می شنود.
8. دانستن میزان اهتمام رسول الله صلی الله و علیه و سلم به نماز شب.
9. تفكر در حالت نمازگذاران شب.
10. درخواست از خداوند برای اینكه نماز شب را برایت آسان بنماید.
11. با وضوء و طهارت خوابیدن.
12. دانستن اینكه خداوند از كار كسی كه نماز شب را می خواند چقدر خوشحال می شود.
13. دانستن اینكه رسول الله صلی الله و علیه وسلم حتی در هنگام بیماری نیز نماز شب را ترك نفرمود.
14. دانستن میزان اهتمام صحابه كرام رضی الله عنهم به نماز شب.
15. تعجیل در خوابیدن بعد از نماز عشاء.
16. دانستن اینكه نماز شب سبب به دست آوردن حور بهشتی درقیامت می شود.
17. فهمیدن اینكه خداوند بوسیله بنده ای كه نماز شب می خواند بر فرشتگانش مباهات می كند.
18. خوابیدن با نیت بیدار شدن برای نماز شب.
19. دانستن اینكه پیامبر اسلام صلی الله و علیه و سلم حتی در هنگام جهاد نیز نماز شب را ترك نمی فرمود.
20. دوری جستن از گناه و معصیت.
21. محافظت بر اذكار شرعی قبل از خواب.
22. دانستن ثواب عظیمی كه خداوند برای اهل نماز شب در نظر گرفته.
23. رسول صلی الله و علیه و سلم نماز شب را حتی در سفر نیز ترك نفرمود.
24. دانستن میزان اهتمام زنان سلف نسبت به نماز شب.
25. درك اینكه افرادی كه به نماز شب می ایستند چقدر اندك و غریبند.
26. دانستن اینكه نماز شب سببی برای خوش قلبی و گشادگی سینه می باشد.
27. اجتناب از خوردن و نوشیدن زیادی .
28. دانستن اینكه رسول الله صلی الله و علیه و سلم ازواجش را برای نماز شب فرامی خواند.
29. دانستن میزان حرص خلفا و امرا بر نماز شب.
30. احساس اینكه شیطان برای منع تو از نماز شب تلاش می كند.
31. فهمیدن اینكه نماز شب سببی است برای پیروزی بر دشمنان در هنگام جهاد.
32. نپوشاندن خود بوسیله لحافهای فراوان هنگام خواب. (غیر ضروری )
33. دانستن اینكه چگونه رسول الله صلی الله و علیه وسلم دخترانش را برای نماز شب تربیت می نمود.
34. تأمل در مناجات اهل شب با پروردگارشان
35. فهمیدن اینكه نماز شب سببی است برای نجات از آتش سوزان جهنم.
36. عدم افراط در خواب.
37. دانستن وصایای گذشتگان در مورد نماز شب.
38. محاسبه نفس و توبیخ آن بخاطر ترك نماز شب.
39. دانستن اینكه رسول صلی الله و علیه وسلم ما را به سبقت گرفتن از یكدیگر در نماز شب فرا خوانده است.
40. دانستن اینكه نماز شب سبب رسیدن به بهشت است.
41. مجاهده نفس و مجبور كردن آن برای نماز شب.
42. مداومت بر اذكارشرعی هنگام بیدار شدن از خواب.
43. دانستن اینكه نماز شب سبب تخفیف انتظار درهنگام برپایی قیامت می باشد .
44. دانستن اینكه رسول صلی الله و علیه و سلم اصحابش را برای نماز شب بلند می كرد.
45. دانستن میزان حسرت و گریه سلف صالح به خاطر فوت نماز شب.
46. دانستن اینكه نماز شب سبب آمرزیده شدن گناهان می شود.
47. تلاش برای خوردن روزی حلال
48. توصیه یكدیگر به نماز شب.
49. دانستن اینكه سلف چگونه یكدیگر را برای برپا داشتن نماز شب توصیه می كردند.
50. دانستن اینكه شرف حقیقی مومن در نماز شب است.
51. دانستن میزان تلاش علماء برای برپاداشتن نماز شب.
52. تربیت نفس بر بلند همتی و تعلق به امور متعالی .
53. درك اینكه نماز شب ارتباط با خداوند می باشد.
54. به یاد آوردن بهشت و نعمتهایش.
55. زدن آب به صورت هنگام بیدار شدن برای نماز شب.
56. دانستن اینكه نماز شب سبب حسن الخاتمه (پایان نیكو) می شود.
57. دانستن اینكه چگونه سلف نماز شب را بر همنشینی با همسران و فرزندانشان ترجیح می دادند.( با رعایت حقوق آنها)
58. اتهام نفس به كوتاهی كردن در مورد نماز شب.
59. به یاد آوردن جهنم و عذاب و سختیهایش.
60. دانستن اینكه نماز شب سبب استجابت دعا می شود.
61. مسواك زدن هنگام برخواستن برای نماز شب.
62. دانستن اینكه مداومت بر نماز شب سبب ترك گناهان می شود.
63. اطلاع از اینكه زنان سلف چگونه همسرانشان را برای نماز شب بیدار می كردند.
64. تنبیه نفس به خاطر ترك نماز شب.
65. دانستن اینكه نماز شب سبب استقامت در راه می شود.
66. زهد در دنیا
67. برپای نماز شب به صورت جماعت در بعضی از اوقات.
68. دوری از انجام لهو و زیاد خندیدن.
69. دانستن اینكه سلف زندگی را دوست نداشتند مگر به خاطر نماز شب.
70. دانستن اینكه نماز شب سبب نائل شدن به محبت خداوند می شود.
71. دلبستن به روز قیامت
72. فهمیدن اینكه نماز شب سبب شادابی و درخشانی چهره می شود.
73. كم كردن آرزوها و زیاد كردن یاد مرگ.
74. دانستن اینكه نماز شب كمكی است برای انجام تكالیف سخت و بزرگ.
75. بیدار كردن همسر و فرزندان برای نماز.
76. دانستن اینكه نماز شب صاحبش را در روز قیامت شفاعت می كند.
77. سلف حتی در لحظه سكرات هم به خاطر فوت نماز شب حسرت می خوردند.
78. تربیت نفس بر مسابقه دادن در طاعات.
79. دانستن اینكه نماز شب از هر چیزی بیشتر بر مردم تاثیر می گذارد.
80. یاد آوری قبر و اهوال آن.
81. دانستن اینكه نماز شب سبب رحمت خداوند بر انسان می شود.
82. مأموریت دادن به كسی كه تو را برای نمازشب بیدار نماید.
83. سلف به هنگام فرا رسیدن شب شادمان می شدند و هنگام فراقش اندوهگین.
84. مواظبت و مداومت بر نماز شب.
85. یادآوری قیامت و اهوال آن .
86. شروع نماز شب با دو ركعت سبك.. سلف نمازشب را برای خود تقسیم می كردند.
87. دانستن اهمیت دقایق شب و سحر.
88. دانستن اینكه نماز شب سبب از بین رفتن امراض بدن می شود.
89. تدریج در اضافه كردن تعداد ركعات و طول قیام.
90. سلف حتی در زمان بیماری نیز بر نماز شب محافظت می نمودند.
91. دانستن اینكه ملائكه به كسی كه نماز شب می خواند گوش فرا می دهند.
92. دانستن اینكه نماز شب نفس را برای بدست آوردن اخلاص تربیت می كند.
93. سلف همسران و مادرانشان را برای نماز شب تربیت می كردند.
94. دانستن اینكه نماز شب حتی در امتهای پیشین نیز وجود داشته.
95. به كار بردن اموری كه خواب آلودگی را از شخص نمازگزار دور می كند.
96. دانستن اینكه چگونه سلف فرزندانشان را برای برپایی نماز شب تربیت می نمودند.
97. دانستن اینكه حیوانات خداوند را در حالی كه تو در خواب هستی تسبیح می گویند.
98. دانستن اینكه نماز شب نفس را از آفات و امراض آن پاك می كند.
99. دانستن اینكه سلف میهمانان خویش را برای برپایی نماز شب تشویق می نمودند.
100. تنوع در حالت نماز یعنی اینكه گاهی به صورت ایستاده و گاهی به صورت نشسته باشد.
101. دانستن اینكه سلف چگونه شاگردانشان را برای نماز شب راهنمایی می كردند.
102. دانستن اینكه نماز شب سبب توفیق و گشایش در فكر می شود.
103. قضاء كردن نماز شب در روز هنگامی كه فوت شود.
104. حرص بر خواب قیلوله در روز.
105. دانستن فضیلت نماز در شب بر نماز روز.
چهارشنبه 28/9/1386 - 11:51
پسندیدم 0
UserName