بیا
 

جان بتنگ آمده بس در قفس کهنه بتن

 

بهر آزادی این مرغ گرفتار بیا

چهارشنبه 28/9/1386 - 11:49
پسندیدم 0
UserName