زنان در حكومت قائم آل محمد علیه السلام(2)

 

پنجاه زن از سیصد و سیزده نفر!

نكته شگفت در این دو روایت این است كه مى‏فرماید: سیصد و سیزده مرد گرد آیند كه پنجاه نفر ایشان زن هستند!

دوم آنكه: در روایتى كه نام یاران برشمرده شده است نام هیچ زنى وجود ندارد.1 در پاسخ این شبهه مى‏توان گفت: این چند نفر در زمره همان سیصد و سیزده نفر هستند. زیرا اولاً امام علیه السلام مى‏فرماید: «فیهم». یعنى در این عده پنجاه زن مى‏باشد.

دوم: شاید تعبیر مردان بدین سبب باشد كه بیشتر این افراد مرد هستند و این كلمه از باب فزونى عدد مردان، چنین ذكر شده است.

سوم: اگر مقصود همراهىِ خارج از این عده بود امام مى‏فرمود: «معهم»، نه اینكه بفرماید «فیهم». زیرا این سیصد و سیزده نفر مانند عدد اصحاب بدر برشمرده شده‏اند و همه یاران و فرماندهان عالى رتبه و از نظر مقام و قدرت در حد بسیار بالایى هستند كه برخى با ابر جا به جا مى‏شوند و اینها بدون شك با بقیه مردم آن فرق بسیار دارند. بنا بر این اگر بگوییم آنها جزو همان سیصد و سیزده نفر هستند رتبه و موقعیت ویژه قائل شده و اگر در زمره یاران دیگر حضرت هستند از امتیاز كمترى برخوردارند.

ادامه دارد.....

چهارشنبه 28/9/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName