شـرایـط و آداب نماز
توسط : یاكریم

شـرایـط و آداب نماز به قدرى زیاد است كه تمام نظام ها

 و روابط انـسـانـى را بـه طور خودكار تنظیم و اصلاح مى كند.

توجه به همه آثـار تـربیتى نماز كار مشكلى است ولى ما چند نمونه

 آن را بیان مى كنیم:

1. ادب در بـرابـر سـخـن امـام جماعت; در نماز جماعت وقتى

 امام مشغول خواندن حمد و سوره است باید ساكت باشیم.

2. مـراعات حقوق دیگران; آب وضو, مكان نمازگزار و لباس

 او باید حـلال و از مـال دیگران و غصبى نباشد; حتى اگر از

مال خمس نداده لباس تهیه كند, نمازش باطل است.

3. تـغـذیـه و بهداشت نمازگزار; اگر نمازگزار از مشروبات

الكلى اسـتـفـاده كـرده باشد, تا چهل روز نمازش مورد قبول نیست.

 لباس نـمـازگـزار نیز باید پاك باشد و بهتر است به هنگام نماز

عطر و مسواك زد و موها را شانه كرد.

4. همسردارى; كسى كه به همسر خود نیش بزند, نمازش قبول

نیست.

5. ولایت; كسى كه اهل نماز است ولى تسلیم طاغوت ها است و

 ولایت و حـكـومـت رهـبـران اسلامى را پذیرا نیست, نمازش

 قبول نیست; گرچه تمام عمر در كنار كعبه باشد.

6. نـظـم و ترتیب; در تمام كلمات و كارهاى نماز نظم و ترتیب

 به چشم مى خورد.

7. انـعطاف و هم آهنگى; امام جماعت باید با مردم هم آهنگ باشد;

 بـه ایـن معنا كه مراعات ضعیف ترین افراد را بكند. اگر كسى دیر

 بـه جماعت رسید, امام باید كمى ركوع خود را طول بدهد تا او نیز

 بـه نـمـاز بـرسد. مردم نیز باید خود را با امام هم آهنگ كنند;

مـثـلا كسانى كه یك ركعت از نماز جماعت عقب هستند و در

 ركعت دوم بـه جـمـاعـت پیوسته اند, مى توانند با نوعى انعطاف

 و تغییر در نماز جماعت شركت كنند.

8. اعـتـماد; اگر هریك از امام یا مردم در انجام قسمتى از نماز

 شـك كـردنـد, بـایـد بـه یك دیگر اعتماد كنند; یعنى با توجه به

 رفتار دیگرى تصمیم بگیرند.

9. ورزش; اگـرچه نماز براى انجام وظیفه الهى است, ولى

طراحى آن طـورى اسـت كه در لابه لاى نماز و حركات ركوع

و سجود یك نوع حركت ورزشى نیز نهفته است.

10. آمـوزش اجبارى; نمازگزار باید مسائل و احكام مورد نیاز

خود را فراگیرد.

11. آگـاهـى از اخـبـار; مـردم با شركت در نمازجمعه و

 جماعت با اخبار و مسائل دینى و مشكلات مسلمانان آشنا مى شوند.

12. امـر به معروف و نهى از منكر; (حى على الصلوه) در

 اذان یكى از بزرگ ترین معروف ها است.

معانى بلند عبارات و الفاظ نماز

نـمازگزار با گفتن (الله اكبر) ابهت همه ابرقدرت ها را مى شكند

و خـطـ بـطلان بر همه قدرت هاى طاغوتى, وسوسه هاى

 ابلیس و جاذبه هاى مادى مى كشد.

بـا گفتن (بسم الله) به كار خود قداست و كرامت مى دهد و

 در خود تـوكـل و وابستگى به قدرت غیبى را ایجاد مى كند و

 به دنیا اعلام مـى كـنـد قدرتى كه من به او پناه آورده ام,

 سرچشمه مهربانى ها است.

بـا (الـحـمـدلله) گفتن خود را از اطاعت كردن و بله قربان گفتن

 انسان هاى سفله و پست رها مى كند.

بـا (رب العالمین) قدرت لایزال خداوندى را بر تمام جهانیان

حاكم مى داند.


با (الرحمن الرحیم) تمام هستى را از آن خدا معرفى مى كند.

بـا ایـن جمله بیان مى كند كه نه تنها نعمت هاى مادى خداوند

ما را احـاطه كرده بلكه نعمت هاى معنوى خداوند نیز ما را

فراگرفته است.

بـا گـفتن (مالك یوم الدین) مسیر و آینده را مشخص مى كند و

 یاد روز سخت دادرسى را در دل زنده مى كند.

تـا ایـن جـا, نمازگزار زمینه براى اظهار بندگى و ابراز

 نیاز و مـددخـواهـى از خدا را فراهم مى كند و بعد از این مرحله

با درك عـظـمـت خـدا و رحـمـتش و ابراز نیاز خویش مى گوید:

 (ایاك نعبد وایـاك نـسـتـعـین) تنها مطیع امر تو هستیم نه غلام

حلقه به گوش جباران و تنها از تو یارى مى طلبیم.

با گفتن (اهدنا الصراط المستقیم) از خدا طلب هدایت مى كند, چرا

كـه با پیمودن این راه او به تمام هوس ها و افراط و

 تفریط ها و وسوسه هاى شیطانى پشت پا مى زند.

با گفتن (صراط الذین انعمت علیهم) الگوها را مشخص مى كند.

بـا (غـیـر الـمغضوب علیهم ولا الضالین) به گروه هاى انحرافى

 كه انسان هاى پاك را اغفال مى كنند, هشدار مى دهد.

بـا ركوع در برابر عظمت پرورگار, اظهار بندگى و اطاعت

 مى كند و فـروتنى و تواضع و خضوع خود را در برابر

عظمت پروردگار نشان مى دهد.

با سجده, تذلل و اظهار كوچكى و خاكسارى در برابر خدا را

 نمایان مى سازد.

ذكـر مـقـدس (سبحان الله) كه در تمام عبادت ها به چشم

مى خورد, حـقـیـقـتـى را در بر دارد كه ریشه در همه عقاید و

 تفكرات صحیح اسـلامـى دوانده است و زیربناى ارتباط انسان

با خدا و صفات كمال او اسـت; روح تعبد و مغز عبادت, همان

تسبیح است. توحید و عدل و نـبـوت و امـامـت و معاد براساس

 تسبیح خدا و منزه دانستن او از عـیـوب و كـمبودها است.

توحید خالص جز با منزه دانستن پروردگار از شریك و شبیه و

عیب و عجز محقق نمى شود.


آثار فردى و اجتماعى نماز


نـمـاز تاثیر بسزایى در زندگى فردى و اجتماعى فرد دارد. در

 این جا برخى از آن ها را فهرست وار بیان مى كنیم.

نمازگزار در مقایسه با كسى كه نماز نمى خواند, احساس آرامش

 بیش ترى دارد.

هـنـگـامى كه از طریق نماز, روح خود را به معراج مى فرستد

 و با خـدا و نام او پیوند مى دهد, احساس عزت و قدرت مى كند

 و از هیچ كس و هیچ قدرتى نمى ترسد.

نـمازگزار هیچ گاه چشمش را به چیزهاى حرام آلوده نمى كند

و نمى گـذارد هوس هاى زودگذر و وسوسه هاى شیطانى

روح و ذهنش را مشغول كـنـد. در مـقـابل, دامن گیرى مفاسد,

 جاذبه هاى آلوده موجود در اجـتـمـاع, زلـف هـا و بدن هاى

عریان, صحنه هاى بدآموز و تحریك كـنـنده, موسیقى و نغمه

هاى حرام چنان پرده اى بر دل هاى افراد بـى نـماز مى كشند كه آنان

 را توان مشاهده و ارتباط با ظرایف و لطایف و معنویت نیست.

در جـهان امروز كه لجام گسیختگى فرهنگى به طور فزاینده اى

 سلامت و امـنیت جانى بسیارى از جوامع را به مخاطره انداخته

است و همه روزه شاهد طغیان و عصیان گروه هاى مختلف

مردم به ویژه نوجوانان و جـوانان هستیم, كیست كه فریادرس

 این مردم باشد؟! آیا چیزى جز نـماز و توكل و امدادهاى

 غیبى خداوندى مى تواند ناجى این افراد از مـنـجـلاب ایـن

گـنـاهان عظیم شود و آن ها را از سقوط به دره نیستى و

 فلاكت باز دارد؟


آثار و عواقب ترك نماز


تـرك نماز در دنیا و آخرت عواقب تلخى دارد. در قیامت, اهل

بهشت از دوزخـیـان مى پرسند: چه چیزى شما را روانه جهنم

كرد؟ یكى از پـاسـخ هایشان این است كه ما پاى بند به نماز نبودیم.

 در جایى دیگر به نمازگزارانى كه در نمازشان سهل انگاراند;

یعنى گاهى مى خوانند و گاهى نمى خوانند, مى گوید: واى بر آنان.

رسـول خدا(ص) فرموده است: (من ترك الصلوه متعمدا فقد كفر;

 هركه عمدا نماز را ترك كند, از اسلام خارج شده و كافر است.)

در جـایـى دیـگر مى فرماید: (بین العبد وبین الكفر ترك الصلوه

; مرز بین بنده خدا و كفر, ترك نماز است.)

هیچ انسان با وجدان و متفكرى نیست كه از ابعاد و اسرار و

 ظرایف نـماز آگاه باشد ولى از كنار آن ها بى اعتنا رد شود,

 مگر كسانى كـه بـه خـاطر غفلت و بى خبرى, توفیق سخن گفتن

با خداوند را از خود سلب كرده اند.

منبع:اینترنت

چهارشنبه 28/9/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName