نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن
توسط : shokry1344
 

به نام خدا

سلام

در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن ،

 بیش از نیاز به نان است .

چهارشنبه 28/9/1386 - 10:11
پسندیدم 0
UserName