اعمال شب وروز عرفه(التماس دعا داریم)
توسط : بر ز خ
سلام
اعمال شب عرفه
شب نهم از لَیالى متبرّكه و شب مناجات با قاضى الحاجات است و توبه درآن شب مقبول و دُعا در آن مُستَجاب است و كسى كه آن شب را به عبادت بسر آورد اجر صدو هفتاد سال عبادت داشته باشد و از براى آن شب چند عمل است.
اوّل : بخواند این دعا راكه روایت شده هر كه بخواند آنرا درشب عرفه یا در شبهاى جمعه خداوند بیامرزد اورا
 
دوّم :بخواند تسبیحات عشر را
 
 
سوم :بخواند دعاء اللّهُمَّ مَنْ تَعَبَّاَ وَ تَهَیَّاَ را كه در روز عرفه و شب و روزجمعه نیز وارد است
 
 
چهارم :زیارت كند امام حسین علیهالسلام و زمین كربلا را و بماند در آنجا تا روز عید تا آنكه
 
از شرّ آن سال نگاهداشته شود
 
 
 
 
اعمال روز عرفه

روز نهم روز عرفه و از اعیاد عظیمه است اگرچه به اسم عید نامیده نشدهاست و روزى
 
است كه حق تعالى بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و مَوائدجُود و احسان
 
خود را براى ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر ورانده تر و خشمناكترین
 
 اوقات خواهد بود. و روایت شده كه حضرت امام زین العابدین علیهالسلام شنید در روز
 
عرفه صداى سائلى را كه از مردم سؤ ال مى نمود فرمود به او واىبر تو آیا از غیر خدا
 
سؤ ال مى كنى در این روز و حال آنكه امید مى رود در این روزبراى بچّه هاى در شكم آنكه
 
 فضل خدا شامل آنها شود و سعید شوند.
 
 
وبالجمله كسى كه توفیق یابد ، این روز ادعیه و اعمال بسیاردارد و بهترین اعمال در این روز
 
 دعا است و در تمام ایّام سال این روز شریف به جهتدعا امتیازى دارد و دعا از براى برادران
 
 مؤ من از زنده و مرده بسیار باید كرد.
 
اما اعمال اختصاصی این روز چند عمل است
 
اول : غسل.
 
دوّم : زیارت امام حسین علیه السلام
 
شیخ كفعمى در مصباح فرمودهمستحب است روزه روز عرفه براى كسى كه ضعف پیدا نكند
 
از دعا خواندن و مستحب است غسل پیش از زوال و زیارت امام حسین علیه السلام در روز
 
 و شب عرفه كه برابر با هزار حجّ و هزارعمره و هزار جهاد بلكه بالاتر است و احادیث در
 
 زیادی فضیلت زیارت آن حضرت در این روزمتواتر است و اگر كسى توفیق یابد كه در این
 
 روز در بارگاه مقدّس آن حضرت باشدثوابش كمتر از كسى كه در عرفات باشد نیست بلكه
 
بیشتر و مقدّم است و كیفیّت زیارت آنحضرت چنین است .
 
 
 
 سوّم : نماز
چون ظهر شد زیرآسمان رَوَد و نماز ظهر و عصر را با ركوع و سجود نیكو به عمل آورد و
 
 چون فارغ شود پیش ازآنكه مشغول بخواندن دعاهاى عرفه شوددو ركعت نماز كند در ركعت
 
 اوّل بعد از حمد توحید و در دویم بعد از حمد قُل یااَیُّهَا الْكافِروُنَ بخواند بعد از آن چهار
 
 ركعت نماز گذارد در هر ركعت بعد ازحمد توحید پنجاه مرتبه بخواند و اعتراف واقرار كند
 
نزد حق تعالى به گناهان خود تا نائل گردد به ثواب عرفات و گناهانش آمرزیدهگردد.
 
چهارم: تسبیحات حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله در روز عرفه

پس فرموده بخوان این تسبیحات راكه مروى از حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَ اله است و
 
سیّد بن طاوُس در اقبالذكر فرموده :
 
 
پنجم:
پس بخوان این صَلَوات را كه از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هر كه بخواهد
 
مسروركند محمّد و آل محمّد را در صَلَوات بر ایشان بگوید:
 
 
ششم:

ذكر صلوات از حضرت صادق علیهالسلامتسبیجی دیگر

 

پس بگو این تسبیح را كه ثواب آن شمارش نمى شوداز زیادی وآن تسبیح این است :
 
 
هفتم:
 
هشتم:

پس بخوان دعاء اُمِّ داوُد را .خواندن دعای زیر

 

 
نهم:

دعا چهل وهفتم صحیفه سجادیه

 

پس بخوان در این روز با خشوع و رِقّتدعاى حضرت على بنالحسین علیه السلام را كه در
 
 صحیفه كامله است و آن دعاى چهل و هفتم است و مشتمل است بر جمیعمطالب دنیا و
 
آخرت.
 
 
دهم:
 
یازدهم:

دعاى حضرتحسین علیه السلام در روز عرفه


واز جمله دعاهاى مشهور این روز دعاى حضرت سید الشهداء علیه السلام است. بشر و

بشیرپسران غالب اسدى روایت كرده اند كه پسین روز عرفه در عرفات در خدمت آن حضرت

بودیمپس از خیمه خود بیرون آمدند با گروهى از اهل بیت و فرزندان و شیعیان با نهایتتَذَلُّل و

خشوع پس در جانب چپ كوه ایستادند و روى مبارك را بسوى كعبه گردانیدند ودستها را برابر

رو برداشتند مانند مسكینى كه طعام طلبد و این دعا را خواندند:بخوان در این روز زیارت جامعه

سوم را

 
و در آخر روز عرفه بخوان :
 
یا رَبِّ اِنَّ ذُنُوبى لا تَضُرُّكَ وَاِنَّ مَغْفِرَتَكَ لى لا تَنْقُصُكَ
 
 پروردگارا همانا گناهان من زیانى به تو نزند و محققاً آمرزش تو از من نقصانى به تو نرساند
 
فَاَعْطِنى مالایَنْقُصُكَ وَاغْفِرْ لى ما لایَضُرُّكَ
 
پسعطا كن به منآنچه را نقصانت نرساند و بیامرز برایم آنچه را زیانت نزند
 
وهمچنین بخوان :
 
اَللّهُمَّ لاتَحْرِمْنى خَیْرَ ماعِنْدَكَ لِشَرِّ ما عِنْدى فَاِنْ اَنْتَ
 
خدایامحرومم مكن از آن خیرى كهنزد تو است بخاطر آن شرى كه در پیش من است پس اگر تو
 
 لَمْ تَرْحَمْنى بِتَعَبىوَنَصَبى فَلا تَحْرِمْنى اَجْرَ الْمُصابِ عَلى مُصیبَتِهِ 
 
 به رنج و خستگیم رحمنمى كنى پسمحرومم مدار از پاداش مصیبت دیده اى بر مصیبتش
 
دوازدهم:
دعای عشرات

سیّد بنطاوُس درضمن ادعیه روز عرفه فرموده كه چون نزدیك شودغروب آفتاب بخوان دعاى

 عشرات را كه خواندن آن در هر صبح و شام مستحب است. وخواندن آنرا در آخر روز

عرفه ترك نكنند .

 

 
نقل از شبکه اینتر نتی امام صادق(ع)
 
چهارشنبه 28/9/1386 - 10:7
پسندیدم 0
UserName