سخن بزرگان

عشق به هر چیزی شیرین است اما عشق به بودن و یا عاشق به خدا بودن از همه شیرین تر است.

 

گابریل گارسیا ماركز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:55
پسندیدم 0
UserName