نماز جماعت ونجات از اهوال روز قیامت

کسی که در دنیا نماز جماعت را زیاد به جا آورده است در قیامت حساب او آسان تر وراحت تر استذ ودشواریها برایش آسان تر میشود....درحدیثی از رسول اکرم داریم: خداوند در روز قیامت همه انسانها را برای حساب جمع میکند وهیچ مومنی که در نماز جماعت شرکت میکرده...نمیماند مگر اینکه خداوند سختی ها وگرفتاریها را برایش آسان میکند ودستور میدهد که وارد بهشتش کنند

(بحار الانوار؛ج 88؛ص6)

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:40
پسندیدم 0
UserName