سخن بزرگان

عشق دو دستی تقدیم نمی شود پس برای آنکه بدستش آوری کوشش کن.

 

گابریل گارسیا مارکز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:36
پسندیدم 0
UserName