سخن بزرگان

عشق غالبا یک نوع عذاب است اما محروم بودن از آن مرگ است.

 

گابریل گارسیا مارکز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName