!
توسط : عافی
 


-
کارفرمایان اف. دبلیو. وولورث ٬ تاجر مشهور آمریکایی٬ اظهار داشته اند که او به قدری گیج و کودن بود که حتی قادر به انجام امور پیش خدمتی هم نبود.

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName