سخن بزرگان

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار؛ بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری!

 

گابریل گارسیا مارکز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:26
پسندیدم 0
UserName