سخن بزرگان

شاید خدا خواسته است که ابتدا افراد نامناسب بسیاری را بشناسی و سپس شخص مناسبی را! به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکر گذار باشی .

 

گابریل گارسیا مارکز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:15
پسندیدم 0
UserName