سخن بزرگان

برای عشق مبارزه کن ولی هرگز آن را گدایی نکن.

گابریل گارسیا ماركز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:11
پسندیدم 0
UserName