سخن بزرگان

هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هر لحظه ممكن است کسی عاشق لبخند تو گردد .

 

گابریل گارسیا ماركز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:7
پسندیدم 0
UserName