سخن بزرگان

هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران .

 

گابریل گارسیا ماركز

چهارشنبه 28/9/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName