روایت
توسط : aftab
عنوان: سفارش پیامبر
متن حدیث: اَوْصانی رَبّی بِتِسْع: اَوْصانی بِالاْخْلاصِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلانِیَةِ، وَ الْعَدْلِ فِی الرِّضا وَ الْغَضَبِ، وَ الْقَصْدِ فِی الْفَقْرِ وَ الْغِنی، وَ اَنْ أعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنی، وَ أعطِیَ مَنْ حَرَمَنی، وَ أصِلَ مَنْ قَطَعَنی، وَ اَنْ یَكُونَ صُمْتی فِكْراً، وَ مَنْطِقی ذِكْراً، وَ نَظَری عِبْراً
  ترجمه:


    پروردگار متعال، مرا به 9 چیز سفارش نمود: اخلاص در آشكار و پنهان، دادگری در خوشنودی و خشم، میانه روی در نیاز و توانمندی، بخشیدن كسی كه در حقّ من ستم روا داشته است، كمك به كسی كه مرا محروم گردانده، دیدار خویشاوندانی كه با من قطع رابطه نموده اند، و این كه خاموشیم اندیشه و سخنم، یادآوری خداوند; و نگاهم عبرت و پند باشد.

 
منبع:   أعیان الشّیعة، ج 1، ص 300، بحارالأنوار: ج 74، ص 139، ضمن ح 1.
چهارشنبه 28/9/1386 - 8:9
پسندیدم 0
UserName