ثواب گفتن صد مرتبه لا اله الا الله
توسط : mahdi68am
 

ثواب گفتن صد مرتبه لا اله الا الله

1-  هشام بن سالم وابو ایوب گفته اند: امام صادق(ع) فرمود هر کس صد مرتبه بگوید«لا اله الا الله» عبادت او در آن روز از همه بالاتر است، مگر آن کس که زیاد تر بگوید.

2-  سلام بن غانم از حضرت جعفر صادق (ع)روایت کند که فرمود هر کس در هنگام خواب صد مرتبه بگوید«لا اله الا الله» خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا کند، و هر کس صد مرتبه استغفار کند گناهان او ریزد همچنان که برگی از درختان ریزد.

چهارشنبه 28/9/1386 - 7:54
پسندیدم 0
UserName