دل خوش مدار
توسط : mohsenpour
 دل خوش مدار 
           دل خوش مدار دلا به نوای صدای دوست 
                     تكیه مكن به او كه كلامش جفای اوست 
       یار قدیمی شیرین زبان ما كه بزد 
                     خنجر به سینه ای كه كنام صفای اوست 
       دل خوش مدار دلا به عشق دریای 
                     زیرا كه كنون روزگار در عزای اوست 
       پرسیدم از كسی كه چرا عشق رفته است ؟ 
                     گفتا رها باش كه فرقت سزای اوست 
       دل خوش مدار دلا به تلاش دل خودت 
                     چون دست آلوده ی نامرد در قفای اوست 
       اكنون دگر از رنج هم گنج میسر نمی شود 
                     تنها سلاح دل بی كس ، دعای اوست 
       دل خوش مدار دلا به شعرهای خودت 
                     اندیشه هم مكن كه دلت آشنای اوست 
      هر آنچه تا به حال سرودی بریز در دریا 
                     چون كیمیای تو بسته به لطف و وفای اوست
چهارشنبه 28/9/1386 - 3:12
پسندیدم 0
UserName