بمان
توسط : mohsenpour
 بمان 
       نگاه كن چه بی صدا درون خود شكسته ام 
                  نگاه كن كه بعد تو من از همه گسسته ام 
    نگاه كن دل مرا كه می تپد برای تو 
                  نگاه كن گل غزل شكفته در هوای تو 
    نگاه كن عزیز دل كه خانه ام قفس شده 
                 ببین تو قلب عاشقی كه با تو هم نفس شده 
   نگاه كن مرا ببین كه مانده ام درین خزان 
                 به خاطر دلی كه شد فقط برای تو ، بمان
چهارشنبه 28/9/1386 - 2:50
پسندیدم 0
UserName