قدرت عشق
توسط : mohsenpour


                        قدرت عشق
                        پر از عشق و پر از احساسم امشب     
                                            پر از بال و پر پروازم امشب
                        تو را ای آشنای آسمانی         
                                      سرودم در غم آوازم امشب
                        نمیدانم چه احساسی ست در دل           
                                    كه با شوری چنین ، دمسازم امشب
                        تو امیدی برای قلب خسته          
                                   كه من بر عشق تو می نازم امشب
                        تو روحت آنقدر والاست ، یارا         
                                  كه من از وسعتش در رازم امشب
                 بیا دستم بگیر و یاریم كن                                

 

                                     كه من در نقطه ی آغازم امشب
                        ولی با قدرت عشق تو دیگر     
                                     برای خود پلی می سازم امشب
                        اگر چون كوه پشت من نباشی                    
                                     در این دنیای غم می بازم امشب
                    اگر باشی تو ای خورشید یلدا                        
                                     پر از بال و پر پروازم امشب
چهارشنبه 28/9/1386 - 2:6
پسندیدم 0
UserName