واژه ها و معانی
توسط : mohsen_yahoo

کنگره

انجمن یا جلسه ای که از نمایندگان چند دولت برای حل و فصل امور سیاسی و اجتماعی تشکیل شود.همچنین مجمع دانشمندان و متخصصان برای گفتگو و تبادل افکار در مسائل علمی و فنی را کنگره می گویند.

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:31
پسندیدم 0
UserName