واژه ها و معانی
توسط : mohsen_yahoo

اسپرانتو

زبان بین المللی که در سال 1887م به وسیله جزوه ای به نام"یک زبان جهانی" که مولف آن امضای مستعار"اسپرانتو"را برای خود انتخاب کرده بود،معرفی گردید.این اسم مستعار را که در زبان جدید به معنی "امید" بود،یک طبیب لهستانی از اهالی ورشو به نام دکتر زامنهوف،برگزیده بود و همین نام بعدها به زبان مزبور اطلاق شد. دستور زبان اسپرانتو بسیار ساده و آسان است و تنها 16 قاعده دارد و استثنایی هم در آن نیست.همه کلمات بین المللی عینا به این زبان منتقل شده اند،فقط در آخر کلمه،علامت خاص این زبان قرار می گیرد.

Oبرای اسامی و A برای صفات.
چهارشنبه 28/9/1386 - 0:30
پسندیدم 0
UserName