واژه ها و معانی
توسط : mohsen_yahoo

چکامه( قصیده)

نوعی از شعر که بیشتر در وعظ و حکمت یا حماسه یا در مدح یا ذم کسی یا چیزی می گویند و دو مصراع بیت اول آن با مصراع های دوم سایر ابیات دارای یک قافیه و تعداد آن از شانزده بیت بیشتر است.

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:29
پسندیدم 0
UserName