سخن نیکو
توسط : پروازاخر

امام باقر علیه السلام:

به مردم بهترین سخنی که دوست دارید درباره شما گفته شود را بگویید.

کافی ج2 ص16

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:21
پسندیدم 0
UserName