قربانى
توسط : hosein9831

O بهترین كار در عید قربان ، (حتى براى كسانى كه به حج مشرف نشده اند) قربانى كردن است . خداوند ریختن خون قربانى را دوست دارد.
O قربانى فداى انسان از رفتن به دوزخ مى شود و با ریختن اولین قطره خون قربانى ، گناهان انسان بخشیده مى شود.
O قربانى كردن از نشانه هاى ایمان است .
(زیرا با تقسیم گوشت قربانى دل فقرا شاد مى شود)

چهارشنبه 28/9/1386 - 0:9
پسندیدم 0
UserName